Chả cá Ba Sa Viên - Thái Dương Mart

Chả cá Ba Sa Viên

gói- 500g

¥ 750

Về sản phẩm

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chả cá Ba Sa Viên”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm đang khuyến mãi

0
Giỏ hàng
052 746 7211
Danh mục
Trang chủ
Messenger